Název: Osobnost španělské filozofie Motiv smrti v díle španělského filozofa M. de Unamuna
Další názvy: An important figure in the spanish philosophy Theme of death and suffering in the writings of the spanish philosopher M. de Unamuno
Autoři: Homulková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8761
Klíčová slova: Miguel de Unamuno;španělská filozofie;touha po nesmrtelnosti;existencialismus;existenciální román;člověk z masa a kostí;tragický pocit;filosofická antropologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Miguel de Unamuno;spanish philosophy;hunger for immortality;existentialism;existential novel;man of fles and bone;tragic sense;philosophical anthropology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá motivem smrti a utrpení v díle španělského filozofa M. de Unamuna. V práci je přiblížena autorova filozofie a jeho možné zařazení do iracionalismu, existencialismu a voluntarismu. Jsou vysvětleny základní pojmy Unamunovy filozofie, tj. člověk z masa a kostí (el hombre de carne y hueso), konflikt rozumu a citu (el conflicto entre la razón y sentimiento), touha po nesmrtelnosti (el hambre de immortalid), tragický pocit (el sentimiento trágico) a spolužití s Bohem (la convivencia de Dios). Práce se v první části zabývá interpetací Unamunovy touhy po nesmrtelnosti a jeho pojetím Boha. V druhé části jsou analyzovány motivy smrti, utrpení a hledání víry ve vybrané Unamunově beletrie. Pro tento účel byla zvolena díla Mlha (Niebla, 1914) a Svatý Manuel Dobrotivý, mučedník (San Manuel Bueno, mártir - 1933).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the theme of death and suffering in the writings of the spanish philosopher M. de Unamuno. It is introduced author's philosophy and its possible inclusion to irrationalism, existentialism and voluntarism. It explains the terms of Unamuno's philosophy as the man of flesh and bones, the conflict of reason a emotion, the desire for immortality, tragic sense and coexistence with God. The first part deals with the interpretation of Unamuno's desire for immortality and his conception of God. In the second part are analyzed the motifs of death and suffering in the selected Unamuno's novels. For this purpose were selected the Mist (Niebla, 1914) and Saint Manuel the Good, Martyr (Saint Manuel Bueno, Martir-1933).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPHomulkovaT.pdfPlný text práce416,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Homulkova Tereza_Cerna Jana.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Homulkova Tereza_Stark Stanislav.dotPosudek oponenta práce59 kBUnknownZobrazit/otevřít
Homulkova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce280,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.