Název: J. W. Goethe a Mariánské Lázně: Příspěvek k poznání lázeňské kultury
Další názvy: J.W.Goethe and Mariánské Lázně: Contribucion to cognicion spa culture
Autoři: Kubizňáková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8764
Klíčová slova: básník;Mariánské Lázně;Johann Wolfgang Goethe;Ulrika von Levetzow;lázeňská kultura;léčba;mineralogie;láska;elegie;dramatik;politik;léčivé prameny
Klíčová slova v dalším jazyce: poet;Mariánské Lázně;Johann Wolfgang Goethe;Ulrika von Levetzow;spa culture;therapy;mineralogy;love;elegy;dramatist;politician;healing spring
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje životu Johanna Wolfganga Goetha a jeho cestám do Mariánských Lázních. První část práce je věnována životnímu příběhu Goetha. Další část práce se zaměřuje na jeho cesty do Mariánských Lázní. Každá z cest má vlastní podkapitolu. Třetí část práce se věnuje dalším významným osobnostem, které jsou spojeny s lázněmi. Závěrečná kapitola pak ukazuje Goethovu poslední lásku.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s work is devoted to life of Johann Wolfgang Goethe and his journey to Mariánské Lázně. The first part of the work is devoted of life story of Goethe. The next part of the work is devoted to his trip to Mariánské Lázně. Each of the journey has his own chapter. The third part of the work is devoted to significant personalities of Mariánské Lázně. And the final chapter show Goethe´s last love.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J. W. Goethe a Marianske Lazne -I.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Kubiznakova.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kubiznakova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Kubiznakova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce428,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.