Title: J. W. Goethe a Mariánské Lázně: Příspěvek k poznání lázeňské kultury
Other Titles: J.W.Goethe and Mariánské Lázně: Contribucion to cognicion spa culture
Authors: Kubizňáková, Monika
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8764
Keywords: básník;Mariánské Lázně;Johann Wolfgang Goethe;Ulrika von Levetzow;lázeňská kultura;léčba;mineralogie;láska;elegie;dramatik;politik;léčivé prameny
Keywords in different language: poet;Mariánské Lázně;Johann Wolfgang Goethe;Ulrika von Levetzow;spa culture;therapy;mineralogy;love;elegy;dramatist;politician;healing spring
Abstract: Bakalářská práce se věnuje životu Johanna Wolfganga Goetha a jeho cestám do Mariánských Lázních. První část práce je věnována životnímu příběhu Goetha. Další část práce se zaměřuje na jeho cesty do Mariánských Lázní. Každá z cest má vlastní podkapitolu. Třetí část práce se věnuje dalším významným osobnostem, které jsou spojeny s lázněmi. Závěrečná kapitola pak ukazuje Goethovu poslední lásku.
Abstract in different language: The bachelor´s work is devoted to life of Johann Wolfgang Goethe and his journey to Mariánské Lázně. The first part of the work is devoted of life story of Goethe. The next part of the work is devoted to his trip to Mariánské Lázně. Each of the journey has his own chapter. The third part of the work is devoted to significant personalities of Mariánské Lázně. And the final chapter show Goethe´s last love.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. W. Goethe a Marianske Lazne -I.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
BP - vedouci Neupauer - Kubiznakova.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kubiznakova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Kubiznakova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce428,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.