Název: JAN PAVEL II. Myšlení a dílo - Reflexe rodiny a manželství ve 20.století v díle Jana Pavla II. v období jeho pontifikátu
Další názvy: JOHN PAUL II. Thinkink and writing - Reflection the marriage and family in 20th century in thinking and writing of John Paul II. date in pontificate
Autoři: Červená, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Dolista, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8766
Klíčová slova: analýza;papež;encyklika;syntéza;postoj;manželství;láska;poslání;člověk;názor
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;the Pope;encyclica;synthesa;attitude;marriage;love;man;mission;opinion
Abstrakt: Bakalářská práce je založena na analýze vybraného díla Jana Pavla II. Obsahuje výňatky z encyklik, zároveň i z jiných papežových prací. Práce je zároveň syntézou papežových hlavních myšlenek, které se pojí k tématu bakalářské práce. Vyjadřují jeho postoj k problematice manželství, lásky a poslání člověka na Zemi obecně. Bakalášská práce není založena na kritice díla Jana Pavla II., ale je popisem osobního názoru papeže k předeslanému tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is based on selected writings of Pope John Paul II. It containes excerpts from encyclicals and other Pope´s great works. My work is also a synthesis of the main ideas which are ralated to the topic. They express John Paul´s attitude to the issues of marriage, love and man´s mission on earth. The bachelor thesis is not based on criticism, but this work present author´s personal opinion to the topics mentioned above.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ivana Cervena.pdfPlný text práce238,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Cervena.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
cervena_dolista.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cervena_Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce417,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.