Název: Komunistická propaganda v Československu v letech 1968-1969 a opozice a odpor vůči režimu
Další názvy: Communist Propaganda in Czechoslovakia in 1968-1969 and the Resistance and Opposition to the Regime
Autoři: Gerátová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8768
Klíčová slova: pražské jaro;propaganda;sovětská invaze 1968;Jan Palach;demonstrace v Československu v srpnu 1968
Klíčová slova v dalším jazyce: prague spring;propaganda;soviet invasion 1968;Jan Palach;demonstrations in Czechoslovakia in August 1969
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je zachytit náladu úpadku v období 20 měsíců. Od počáteční nadšení celé společnosti k letargii. A dále, že existovala v období po invazi v roce, opozice a odporu proti režimu. Tématem bakalářské práce je Komunistická propaganda v Československu v období 1968-1969 a Odboj a odpor k režimu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části jsou představeny Pražské jaro události. Druhá část se zaměřuje na propagandu v Československu, a to zejména v období po sovětské invazi. V poslední části jsou prezentovány opozice a odporu vůči režimu. První část kapitoly se zaměřuje na Jana Palacha. Tato kapitola je věnována k jeho následovníkům - Jan Zajíc a Evžen Plocek. Druhá část této kapitoly se zabývá demonstrací v Československu v srpnu 1969.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesisis to capture the mood of decline in the period of 20 months. From the initial enthusiasm of the whole society to lethargy. And further, that existed in the period after the invasion in, the opposition and resistance to the regime. The topic of the thesis is Communist Propaganda in Czechoslovakia during 1968?1969 and the Resistance and Opposition to the Regime. The thesis is divided into three main chapters. In the first part, the Prague Spring events are presented. The second part focuses on the propaganda in Czechoslovakia, especially in the period after the Soviet invasion. In the last part, the opposition and resistance to the regime are presented. The first part of the chapter focuses on Jan Palach. This chapter is devoted to his followers ? Jan Zajíc and Evžen Plocek. The second part of this chapter deals with the demonstrations in Czechoslovakia in August 1969.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Komunisticka propaganda v Ceskoslovensku v letech 1968_1969 a opozice a odpor vuci rezimu.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
geratova_novotny.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Geratova_Jerabek.rtfPosudek oponenta práce866,77 kBRTFZobrazit/otevřít
Geratova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce472,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.