Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTydlitátová, Věra
dc.contributor.authorKašeová, Karolina
dc.contributor.refereeHrdlička, Karel
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:45:00Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:45:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier51715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8771
dc.description.abstractPráce se na prvních stránkách zabývá kabalistickou tradicí v Evropě a v Čechách od středověku do začátku 17. století. Tato práce také informuje o situaci Židů v Čechách v 16. století a jedna z kapitol je věnována detailnému popisu pražského židovského ghetta. Další částí práce je charakterizace kultury rudolfínského dvora, tato část se zejména soustředí na okultní vědy. Středobodem práce je popsání vlivů židovské mystiky, kabaly, na kulturu rudofínského dvora. V práci je také popsáno chápání kabaly v 16. století a její interpretace v podobných intencích jako alchymie v té době. Následně se práce zabývá učencem Davidem Gansem a jeho hlavním dílem Cemach David. V závěrečné části se práce podrobně věnuje myšlení pražského Maharala, rabiho Löwa a jeho pedagogickým reformám. V této kapitole je také objasněna legenda o Golemovi.cs
dc.format89 s. (148 357 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkabalacs
dc.subjectRudolf II.cs
dc.subjectrabi Löwcs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectMaharalcs
dc.subjectrudolfínský dvůrcs
dc.subjectžidovská mystikacs
dc.subjectGolemcs
dc.titleVliv kabaly na kulturu rudolfinského dvoracs
dc.title.alternativeInfluence of Kabbalah on Rudolf´s court cultureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work on its first pages focused on the description of the kabbalistic tradition in Europe and than in Bohemia from the middle ages to the beginning of 17th century. The work also informed about situation of the Jews in Bohemia in the 16th century, and one chapter was also devoted to more detailed description of the Jewish Ghetto in Prague. Another part of this work was a detailed characterization of culture of the emperor Rudolf II. This work concentrated itself especially on the occult sciences. The focal point of this work was research of influence of Jewish mysticism, Kabbalah on Rudolf´s court culture. Work also dealt with clarification of errors because Kabbalah was seen and understood as alchemy in 16th century. Furthermore, this work focused on Jewish scholars David Gans and its most famous work, the chronicle Cemach David. Recent pages of this work were devoted to Maharal of Prague and in particular work described his thoughts and pedagogical reforms. Later, in this chapter, work also made the famous legend about Golem and rabbi Löw clear.en
dc.subject.translatedKabbalahen
dc.subject.translatedRudolf II.en
dc.subject.translatedrabbi Löwen
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedMaharalen
dc.subject.translatedRudolf´s courten
dc.subject.translatedjewish mysticismen
dc.subject.translatedGolemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaseova_Karolina_BP_2013.pdfPlný text práce678,63 kBAdobe PDFView/Open
Kaseova_Tydlitatova.rtfPosudek vedoucího práce3,94 MBRTFView/Open
Kaseova_Hrdlicka.pdfPosudek oponenta práce158,44 kBAdobe PDFView/Open
Kaseova_Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce294,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.