Název: Autismus
Další názvy: Autism
Autoři: Kohoutová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Veverková, Lada
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8772
Klíčová slova: autismus;Aspergerův syndrom;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;Asperger syndrome;case study
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá autismem.Cílem teoretické části je zmapovat historický vývoj diagnóz poruch autistického spektra (PAS) a uvést druhy PAS a jejich popis. Podrobněji jsme se zaměřili na popis Aspergerova syndromu, jeho historii, příčiny, průběh a diagnostická kritéria.Hlavním úkolem praktické části bylo prozkoumat a pochopit typické projevy dítěte s Aspergerovým syndromem.Prováděný výzkum měl sloužit k bližší ilustraci problematiky a dokumentaci její šíře.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is autism. The aim of the theoretical part is to chart the historical development of diagnosis of autistic spectre´s disorder and to introduce the typology of PAS and its description. Description of Aspereger´s syndrom, its history, causes, process and diagnostic criteria are researched in detail.The main task of the practical section was to examine and understand typical displays of a child suffering from Asperger´s syndrom. The conducted research should have served the closer illustration of the issues and documentation of its range.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konecna BP (1).pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova_Veverkova.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP_Kohoutova_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce5,01 kBRTFZobrazit/otevřít
Kohoutova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce434,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.