Název: Václav III., poslední Přemyslovec
Další názvy: Wenceslas III., the Last of Premyslids
Autoři: Krejbichová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8775
Klíčová slova: Přemyslovci;Václav II.;Václav III.;uherské království;České království;nástupnictví;šlechta;polská koruna
Klíčová slova v dalším jazyce: Premyslids;Wenceslas II;Wenceslas III;Kingdom of Hungary;Kingdom of Bohemia;Kingdom of Poland;succession;nobility
Abstrakt: V bakalářské práci jsem se pokusila vytvořit ucelený pohled na posledního přemyslovského panovníka Václava III. Nejprve jsem stručně popsala události od vzniku přemyslovského rodu, po dobu, která předcházela nastoupení Václava III. na trůn. V dalších kapitolách jsem se věnovala podrobnému popisu vlády a života tohoto panovníka. Zmiňuji zde jeho působení na třech královských trůnech a zároveň i jeho nikdy neobjasněnou smrt. Závěr obsahuje nejen zhodnocení Václava III., ale i výčet následníků českého trůnu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis I tried to create a comprehensive view at the last sovereign of Premyslids? dynasty Wenceslas III. First of all, events from the origin of this dynasty to the era before the reign of Wenceslas III are briefly depicted. In the follow chapters the detailed information about his reign and life are descripted. His rule over the three kingdoms is mentioned so as his unexplained death. The conclusion consists of the evaluation of Wenceslas III and the list of the Czech throne?s successors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Krejbichova finalni.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejbichova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Krejbichova_Velimsky.rtfPosudek oponenta práce2,95 MBRTFZobrazit/otevřít
Krejbichova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce292,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.