Název: Brechtovo epické divadlo v komparaci s aristotelskou teorií dramatu
Další názvy: Brecht's epic theatre in comparison with Aristotle's theory of drama
Autoři: Menoušková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8778
Klíčová slova: epické drama;klasická teorie dramatu;Bertolt Brecht;teorie dramatu;Aristotelova Poetika;katarze;Brechtova Antigona;Brechtova Matka;zcizující efekt;pouliční scéna
Klíčová slova v dalším jazyce: epic drama;classical theory of drama;Bertolt Brecht;theory of drama;Aristotle's Poetics;catharsis;Brecht's Antigone;Brecht's The Mother;distancing effect;street scene
Abstrakt: Tato bakalářská práce je založena na porovnání dvou odlišných teorií dramatu. První z nich je klasická aristotelská teorie dramatu a druhá je Brechtova teorie epického dramatu. Cílem této práce je porovnat obě teorie a jejich prvky. V praktické části práce je rozebrána Brechtova hra Matka a jeho adaptace Sofoklovy Antigony.
Abstrakt v dalším jazyce: This work concerns the topic of two different theories of drama. The first one is the classical Aristotle?s theory of drama and the other one is Berotld Brecht?s theory of epic drama. The purpose of this work is to introduce both theories with their elements. In the practical part of this work are analyzed Brecht?s plays The Mother and his adaptation of Sophocles? Antigone.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace TISK.pdfPlný text práce570,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP sl. Menouskova.rtfPosudek vedoucího práce866,96 kBRTFZobrazit/otevřít
Menouskova posudek BP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Menouskova_Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce272,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.