Název: Faidra. Srovnání klasických a moderních dramatizací
Další názvy: Phaedra. Comparison of classical and modern dramatizations
Autoři: Pečená, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8784
Klíčová slova: řecké mýty;Faidra;Euripides;Lucius Annaeus Seneca;Jean Racine
Klíčová slova v dalším jazyce: greek myths;Phaedra;Euripides;Lucius Annaeus Seneca;Jean Racine
Abstrakt: V této práci se pokusím porovnat jednotlivá klasická zpracování s dalšími, moderními či současnými dramatizacemi. Faidra je antická mytická postava, která se zamiluje do svého nevlastního syna Hippolyta, ačkoliv je vdaná za krále Thesea. Klasické zpracování tohoto tématu zpracoval řecký dramatik Euripides. Dalším klasickým zpracováním je Faidra římského dramatika L. A. Seneky. Mezi moderní či současné adaptace patří díla Jeana Racina a Sarah Kane.
Abstrakt v dalším jazyce: In this essay I would like make a comparasion of classic individual adaptations with other modern and present dramatizations. Faidra is a mythical person during Classical Greece age, who falls in love with her stepson Hippolytus. Although Phaedra is Theseus´s wife. Classical adaptation of this topic wrote Greek dramatist Euripides. Another classical adaptation is "Phaedra" of Roman author L. A. Seneca. Modern or contemporary adaptations are works by Jean Racine and Sarah Kane.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pecena S..pdfPlný text práce870,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sl.Pecena.rtfPosudek vedoucího práce868,43 kBRTFZobrazit/otevřít
Pecena posudek BP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Pecena_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce249,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.