Název: Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích se zaměřením na Klatovy
Další názvy: History of the Societas Iesu in the Bohemian lands focusing on Klatovy
Autoři: Samohejlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8785
Klíčová slova: Tovaryšstvo Ježíšovo;jezuitské školství;jezuité;Klatovy
Klíčová slova v dalším jazyce: Societas Iesu;jesuit education;jesuits
Abstrakt: Cílem práce je přiblížení vzniku a působení Tovaryšstva Ježíšova v obecném i českém kontextu, ale také života a působení řehole.Popsáno je také působení Tovaryšstva Ježíšova na českém území. Práce je zaměřena především na Klatovy.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis aims to draw nigh formation and activities of ?Societes Iesu? in both common and czech context and also life and work of holy orders. Activities of Societas Iesu Czech lands is described too. The thesis is focused on activity of jesuits in klatovy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samohejlova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_samohejlova_novotny.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Samohejlova_Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce408,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.