Název: Západní a východní pojetí vědomí
Další názvy: Western and Eastern concept of consciousness with focus on near-death experiences
Autoři: Ohanková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Polák, Michal
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8788
Klíčová slova: vědomí;budhismus;zážitky v blízkosti smrti
Klíčová slova v dalším jazyce: consciousness;buddhism;near-death experiences
Abstrakt: Hlavním cílem práce je porovnat chápání pojmu vědomí z hlediska západního a východního typu myšlení. Popsány jsou i změněné stavy vědomí, přičemž práce je zaměřena především na zážitky v blízkosti smrti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to compare the understanding of phenomena called consciousness in western and eastern way of thinking. The altered states of consciousness are described. The thesis is focused on near-death experiences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA 17.4.pdfPlný text práce979,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ohankova_Polak.rtfPosudek vedoucího práce876,25 kBRTFZobrazit/otevřít
Ohankova_Demjancukova.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ohankova_Anna.pdfPrůběh obhajoby práce507,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8788

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.