Název: Počátky Čech královských
Další názvy: The Beginnings of Royal Bohemia
Autoři: Vovsová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8789
Klíčová slova: Jindřich Břetislav;Fridrich I. Barbarossa;Přemysl Otakar I.;Čechy královské;Zlatá bula sicilská;Václav I.;církev;kolonizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Henry Bretislav;Frederick I Barbarossa;Ottokar I.;Bohemia royal;Golden bull of Sicily;Wenceslas I.;church;colonization
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na přeměnu Čech knížecích na královské. Začátek práce je věnován vládě knížete Jindřicha Břetislava, prolínající se se zásahy císaře Fridricha I. Barbarossy. Zbývající části práce obsahují nástup Přemysla Otakara I., s nímž je spojena proměna českých zemí. Dále zmiňuji způsob zajištění nástupnictví synovi Václavovi I. Závěr práce udává okolnosti a přínosy probíhající kolonizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is focused to the conversion of the prince Bohemia to king Bohemia. Start of thesis is focused to the Government of Prince Henry Bretislav, mingling with the intervention of the Emperor Frederick I Barbarossa. The remaining parts are focused to the onset of Ottokar I, which is associated with the transformation of the Czech lands. I mention the method of securing the onset of his son Wenceslas I. The conclusion given the circumstances and the benefits of ongoing colonization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vovsova PDF.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vovsova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Velimsky_OPBcP_Marta Vovsova_2013.rtfPosudek oponenta práce2,95 MBRTFZobrazit/otevřít
Vovsova_Marta.pdfPrůběh obhajoby práce283,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.