Název: Frommovo pojetí člověka a psychoanalýza
Další názvy: Fromm´s conception of human and Psychoanalysis
Autoři: Zábranská, Marie
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8791
Klíčová slova: Erich Fromm;psychoanalýza;pojetí člověka;životní orientace;láska;agrese;svoboda;Být a Mít;náboženství;Sigmun Freud
Klíčová slova v dalším jazyce: Erich Fromm;psychoanalysis;concept of human being;life philosophy;love;aggression;freedom;Be and Have;religion;Sigmund Freud
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Erich Fromm a jeho specifické pojetí člověka a psychoanalýzy. V úvodu práce jsou uvedena základní životopisná data Fromma. Následující kapitoly pojednávají o hlavních tématech jeho pojetí člověka. Podrobněji je zde rozebráno téma lásky, agrese, svobody, životní orientace Mít a Být, psychoanalýzy a náboženství. V závěrečné části práce je provedena komparace rozdílných pojetí člověka u Freuda a u Fromma.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the present bachelor thesis is Erich Fromm and his specific concept of a human being and psychoanalysis. The introductory chapter summarizes fundamental facts about Fromm´s life.The following chapters focus on the main issues of Fromm´s concept of a human being. It deals in detail with the issues of love, aggression, freedom, the "to Be and to Have" life philosophy, psychoanalysis and religion. The concluding chapter contains a comparison of the individual concepts of a human being as formulated by Freud and Fromm respectively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HUM_ZABRANSKA_MARIE.pdfPlný text práce424,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabranska_Stark.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zabranska_Murgas.rtfPosudek oponenta práce70,81 kBRTFZobrazit/otevřít
Zabranska_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce523,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.