Název: Komunikace v prostředí nových technologií
Další názvy: The communication in the background of new technologies
Autoři: Beránek, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Havlík, Vladimír
Oponent: Žáčková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8793
Klíčová slova: média;komunikace;nové technologie;kyberprostor;virtuální realita;internet;sociální sítě;mobilní telefon
Klíčová slova v dalším jazyce: media;communication;new technologies;cyberspace;virtual reality;internet;social network sites;mobile
Abstrakt: Cílem této práce bylo podat ucelenou představu o komunikaci v prostředí nových technologií. Svou pozornost jsem zaměřil na oblast kyberprostoru, a zkoumal, jaký vliv mají nová média, zejména Internet (sociální sítě) a mobilní telefony, na naši komunikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to give a comprehensive idea of communication in the background of new technologies. My attention was focused on the area of cyberspace, and I examined, the influence of new communication media, Internet (social network sites) and mobile phones, on our behavior.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Komunikace v prostredi novych technologii.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol_o_hodnoceni_prace_Beranek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
beranek_zackova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Beranek_Lubos.pdfPrůběh obhajoby práce307,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.