Název: Důsledky oddělení křesťanství od judaismu
Další názvy: Consequences of separation of Christianity from Judaism
Autoři: Nová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8803
Klíčová slova: judaismus;křesťanství;důsledky oddělení;pronásledování;vývoj křesťanství
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;christianity;consequences of separation;persecution;development of chritianity
Abstrakt: Cílem práce je postihnout změny, ke kterým došlo po oddělení křesťanství od judaismu. Práce se věnuje liturgii, vzniku křestanské církve, misiím a pronásledování křesťanů, nebot ve všech těchto oblastech došlo ke změnám. Tomu ovšem předchází popis vzniku a vývoje křesťanství v době, kdy bylo ještě součástí judaismu. Pozornost je zaměřena také na vztah křestanství a judaismu a jeho vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: The main object of the work is to capture the changes that occurred after the separation of Christianity from Judaism. The work is concerned with the liturgy, the rise of the Christian church, missions, and the persecution of Christians, because in all these areas have changed. This, however, precedes the description of the origin and development of Christianity at a time when it was still part of Judaism. Attention is also focused on the relationship between Christianity and Judaism and its development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dusledky oddeleni kres. od jud..pdfPlný text práce245,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Nova_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Nova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce388,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.