Title: Důsledky oddělení křesťanství od judaismu
Other Titles: Consequences of separation of Christianity from Judaism
Authors: Nová, Jana
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Koutecký, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8803
Keywords: judaismus;křesťanství;důsledky oddělení;pronásledování;vývoj křesťanství
Keywords in different language: judaism;christianity;consequences of separation;persecution;development of chritianity
Abstract: Cílem práce je postihnout změny, ke kterým došlo po oddělení křesťanství od judaismu. Práce se věnuje liturgii, vzniku křestanské církve, misiím a pronásledování křesťanů, nebot ve všech těchto oblastech došlo ke změnám. Tomu ovšem předchází popis vzniku a vývoje křesťanství v době, kdy bylo ještě součástí judaismu. Pozornost je zaměřena také na vztah křestanství a judaismu a jeho vývoj.
Abstract in different language: The main object of the work is to capture the changes that occurred after the separation of Christianity from Judaism. The work is concerned with the liturgy, the rise of the Christian church, missions, and the persecution of Christians, because in all these areas have changed. This, however, precedes the description of the origin and development of Christianity at a time when it was still part of Judaism. Attention is also focused on the relationship between Christianity and Judaism and its development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dusledky oddeleni kres. od jud..pdfPlný text práce245,01 kBAdobe PDFView/Open
Nova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Nova_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Nova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce388,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.