Název: Koncepce přirozeného stavu v novověké filozofii
Další názvy: The concept of the natural state in Modern Philosophy
Autoři: Frouzová, Adriana
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Zajíčková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8806
Klíčová slova: Thomas Hobbes;John Locke;Jean Jacques Rousseau;přirozený stav;společenská smlouva;novověk
Klíčová slova v dalším jazyce: Thomas Hobbes;John Locke;Jean Jacques Rousseau;state of nature;social contract;modern times
Abstrakt: Tato práce pojednává o přirozeném stavu. Je zaměřena na tři přední představitele sociální a politické filozofie z období novověku, kterými jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Tito filozofové věnovali tomuto tématu velkou pozornost v systémech svých filozofií. Jejich teorie jsou zde jednotlivě vysvětleny, rozebrány a zdůvodněny. Cílem práce je vysvětlit vztahy jednotlivých teorií přirozeného stavu každého z nich v návaznosti na jejich teorie společenské smlouvy. Snahou bylo vytvořit ucelený přehled těchto teorií.V této práci byl kladen důraz na to, aby bylo zřejmé, v čem se jednotliví autoři liší, a co je naopak spojuje.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the natural state. It focuses on three prominent representatives of social and political philosophy of modern times, which are Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. These philosophers devoted much attention to this topic in the systems of their philosophy. Their theories are individually explained, discussed and justified. The goal of this thesis is to explain the relationship of the theory of the natural state of each of them in relation to their social contract theory. The aim was to create a comprehensive overview of their theories. In this work, the emphasis was to make it clear what the individual authors differ, and what is contrary connects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frouzova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce478,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frouzova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Frouzova_Zajickova.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Frouzova_Adriana.pdfPrůběh obhajoby práce519,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.