Title: Koncepce přirozeného stavu v novověké filozofii
Other Titles: The concept of the natural state in Modern Philosophy
Authors: Frouzová, Adriana
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Zajíčková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8806
Keywords: Thomas Hobbes;John Locke;Jean Jacques Rousseau;přirozený stav;společenská smlouva;novověk
Keywords in different language: Thomas Hobbes;John Locke;Jean Jacques Rousseau;state of nature;social contract;modern times
Abstract: Tato práce pojednává o přirozeném stavu. Je zaměřena na tři přední představitele sociální a politické filozofie z období novověku, kterými jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Tito filozofové věnovali tomuto tématu velkou pozornost v systémech svých filozofií. Jejich teorie jsou zde jednotlivě vysvětleny, rozebrány a zdůvodněny. Cílem práce je vysvětlit vztahy jednotlivých teorií přirozeného stavu každého z nich v návaznosti na jejich teorie společenské smlouvy. Snahou bylo vytvořit ucelený přehled těchto teorií.V této práci byl kladen důraz na to, aby bylo zřejmé, v čem se jednotliví autoři liší, a co je naopak spojuje.
Abstract in different language: This work deals with the natural state. It focuses on three prominent representatives of social and political philosophy of modern times, which are Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. These philosophers devoted much attention to this topic in the systems of their philosophy. Their theories are individually explained, discussed and justified. The goal of this thesis is to explain the relationship of the theory of the natural state of each of them in relation to their social contract theory. The aim was to create a comprehensive overview of their theories. In this work, the emphasis was to make it clear what the individual authors differ, and what is contrary connects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frouzova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce478,91 kBAdobe PDFView/Open
Frouzova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Frouzova_Zajickova.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Frouzova_Adriana.pdfPrůběh obhajoby práce519,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.