Název: Obecné dějiny kláštera Teplá
Další názvy: The general history of monastery Teplá
Autoři: Hliboká, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8807
Klíčová slova: Hroznata;premonstrátský klášter;Teplá;Chotěšov;klášterní knihovna v Teplé
Klíčová slova v dalším jazyce: Hroznata;monastery;Teplá;Chotěšov;monastery bibliotheca in Teplá
Abstrakt: Práce se zabývá premonstrátským klášterem v Teplé a jeho zakladatelem. Je zde vylíčena historii od úplného založení až po současnost. Součástí je také životopis zakladatele, bl. Hroznaty a stručné informace o ženském klášteře v Chotěšově. Jsou zde informace o klášteřní knihovně, která je jednou z největších v České republice, zahrnující více než 100 000 knih.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper discusses the history of the monastery Teplá and also includes information about the founder of this monastery and about the opposite monastery in Chotěšov. The monastery library is one of the largest in the Czech republic and contains more than 100 000 books.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konecna verze pdf..pdfPlný text práce696,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Hliboka.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hliboka_Demjancukova.docPosudek oponenta práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hliboka_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce396,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.