Title: S. Kierkegaard a lidská existence
Other Titles: S. Kierkegaard and the human existence
Authors: Knedlhansová, Věra
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8815
Keywords: Søren Kierkegaard;existencialismus;Friedrich Nietzsche
Keywords in different language: Søren Kierkegaard;existentialism;Friedrich Nietzsche
Abstract: Bakalářská práce pojednává o základních pilířích filosofické koncepce S?rena Kierkegaarda, který položil základy ke vzniku nového směru ? existencialismu. Kierkegaard věnoval pozornost člověku, jeho slabým stránkám, jeho každodenním problémům, a také jeho pocitům. Práce nabízí též srovnání Kierkegaardovy koncepce s filosofickými myšlenkami Friedricha Nietzscheho. Byly zde nastíněny zásadně odlišné pohledy na problémy lidské existence.
Abstract in different language: The current dissertation examines the birth and the development of philosophy of S?ren Kierkegaard, who laid the foundation of the new way of thinking - existentialism. Kierkegaard dealed with the question of the man, his weaknesses, his everyday problems and also of his feelings. The dissertation also presents the comparison of Kierkegaard's concept of philosophical ideas with the ones of Friedrich Nietzsche so there are sketched fundamentally different perspectives on issues of human existence between both thinkers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vera Knedlhansova BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Knedlhansova_Stark.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Knedlhansova_Kastnerova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Knedlhansova_Vera.pdfPrůběh obhajoby práce649,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.