Název: S. Kierkegaard a lidská existence
Další názvy: S. Kierkegaard and the human existence
Autoři: Knedlhansová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8815
Klíčová slova: Søren Kierkegaard;existencialismus;Friedrich Nietzsche
Klíčová slova v dalším jazyce: Søren Kierkegaard;existentialism;Friedrich Nietzsche
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o základních pilířích filosofické koncepce S?rena Kierkegaarda, který položil základy ke vzniku nového směru ? existencialismu. Kierkegaard věnoval pozornost člověku, jeho slabým stránkám, jeho každodenním problémům, a také jeho pocitům. Práce nabízí též srovnání Kierkegaardovy koncepce s filosofickými myšlenkami Friedricha Nietzscheho. Byly zde nastíněny zásadně odlišné pohledy na problémy lidské existence.
Abstrakt v dalším jazyce: The current dissertation examines the birth and the development of philosophy of S?ren Kierkegaard, who laid the foundation of the new way of thinking - existentialism. Kierkegaard dealed with the question of the man, his weaknesses, his everyday problems and also of his feelings. The dissertation also presents the comparison of Kierkegaard's concept of philosophical ideas with the ones of Friedrich Nietzsche so there are sketched fundamentally different perspectives on issues of human existence between both thinkers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vera Knedlhansova BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Stark.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Kastnerova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Vera.pdfPrůběh obhajoby práce649,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.