Název: Laokoon v úvahách J.J. Winckelmanna a G.E. Lessinga
Další názvy: Laocoon in J.J. Winckelmann's and G.E. Lessing's considerations
Autoři: Koděrová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8816
Klíčová slova: osvícenství;sousoší Láokoón;dějiny umění;starověk;literatura;estetika
Klíčová slova v dalším jazyce: enlightenment;Laocoon sculpture;history of art;antiquity;literature;aesthetics
Abstrakt: Tato bakalářská práce předkládá argumentaci v rámci láokoónovské problematiky autorů J. J. Winckelmanna a G. E. Lessinga. Ukazuje, že přestože se lišily jejich názory na zachycení utrpení v sousoší Láokoón, jejich celkové estetické koncepce v základě vycházejí ze stejné potřeby, totiž formovat národní povědomí u nově vznikající měšťanské společnosti. Proto předkládaná práce stručně pojednává o kulturně-historickém kontextu osvícenství 18. století. Dále se také zaměřuje na představení Láokoóna v jeho mytologickém smyslu a ukazuje, že se stal námětem nejen předkládané polemiky, ale i mnohých světových umělců. Hlavní podstatou této práce jsou ale dvě samostatné kapitoly o jednotlivých esteticích, které se zaměřují nejen na jejich život a díla, ale také na myšlenky v rámci jejich obecných estetických koncepcí, díky kterým se jejich odkaz zachoval i pro pozdější autory.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents J. J. Winckelmann's and G. E. Lessing's arguments within issue of perception of Laocoon sculpture and shows their diferences in the perception of suffering captured on the Laocoon sculpture. But their aesthetic concepts are based on the same objective - to mobilize emerging bourgeois society.The work briefly discusses the cultural and historical context of Enlightenment in 18th century. This thesis focuses on presentation of Laocoon as a mythological creature and also as a important sculptural work, which became the subject of Winckelmann's and Lessing's discussion and many international artists. The main essence of the work are two separate chapters about Winckelmann and Lessing focused on art theorists' lives, works and thoughts in their general aesthetic concepts due to which preserved their legacy for future authors. Contribution of this thesis consists in overall perscpective on the issue, based on the viewpoint of Winckelmann and Lessing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce844,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP K. Koderova.rtfPosudek vedoucího práce866,58 kBRTFZobrazit/otevřít
Koderova_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Koderova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce262,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.