Title: Laokoon v úvahách J.J. Winckelmanna a G.E. Lessinga
Other Titles: Laocoon in J.J. Winckelmann's and G.E. Lessing's considerations
Authors: Koděrová, Kristýna
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8816
Keywords: osvícenství;sousoší Láokoón;dějiny umění;starověk;literatura;estetika
Keywords in different language: enlightenment;Laocoon sculpture;history of art;antiquity;literature;aesthetics
Abstract: Tato bakalářská práce předkládá argumentaci v rámci láokoónovské problematiky autorů J. J. Winckelmanna a G. E. Lessinga. Ukazuje, že přestože se lišily jejich názory na zachycení utrpení v sousoší Láokoón, jejich celkové estetické koncepce v základě vycházejí ze stejné potřeby, totiž formovat národní povědomí u nově vznikající měšťanské společnosti. Proto předkládaná práce stručně pojednává o kulturně-historickém kontextu osvícenství 18. století. Dále se také zaměřuje na představení Láokoóna v jeho mytologickém smyslu a ukazuje, že se stal námětem nejen předkládané polemiky, ale i mnohých světových umělců. Hlavní podstatou této práce jsou ale dvě samostatné kapitoly o jednotlivých esteticích, které se zaměřují nejen na jejich život a díla, ale také na myšlenky v rámci jejich obecných estetických koncepcí, díky kterým se jejich odkaz zachoval i pro pozdější autory.
Abstract in different language: This bachelor thesis presents J. J. Winckelmann's and G. E. Lessing's arguments within issue of perception of Laocoon sculpture and shows their diferences in the perception of suffering captured on the Laocoon sculpture. But their aesthetic concepts are based on the same objective - to mobilize emerging bourgeois society.The work briefly discusses the cultural and historical context of Enlightenment in 18th century. This thesis focuses on presentation of Laocoon as a mythological creature and also as a important sculptural work, which became the subject of Winckelmann's and Lessing's discussion and many international artists. The main essence of the work are two separate chapters about Winckelmann and Lessing focused on art theorists' lives, works and thoughts in their general aesthetic concepts due to which preserved their legacy for future authors. Contribution of this thesis consists in overall perscpective on the issue, based on the viewpoint of Winckelmann and Lessing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce844,94 kBAdobe PDFView/Open
BP K. Koderova.rtfPosudek vedoucího práce866,58 kBRTFView/Open
Koderova_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Koderova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce262,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.