Název: Důkazy boží existence ve středověké filosofii
Další názvy: Bachelor thesis: Evidence of God's existence in medieval philosophy
Autoři: Krumlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8817
Klíčová slova: důkazy boží existence;antická filosofie;středověká filosofie;patristika;scholastika;noologický důkaz;ontologický důkaz;náboženství;křesťanství;víra
Klíčová slova v dalším jazyce: evidence of god's existence;anticent philosophy;medieval philosophy;patristics;scholasticism;noological argument;ontological argument;religion;christianity;belief
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Důkazy boží existence ve středověké filosofii je zaměřena na názory vybraných myslitelů tohoto období, kteří žili a tvořili právě v západní části tehdejšího civilizovaného světa. Cílem práce je shromáždit a předložit důkazy boží existence, jak byly prezentovány právě těmito středověkými křesťanskými filosofy. Jejich cílem bylo rozšířit křesťanství k co největšímu počtu obyvatel tehdejšího světa. Pokud chtěli být v šíření a v obhajobě křesťanské víry úspěšní, museli jinověrcům předkládat argumenty tak, aby to pro ně bylo pochopitelné. V tom pro ně byla velkou pomocnicí filosofie.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis called the evidence of God's existence in medieval philosophy is focused on the views of selected thinkers of this period who lived and worked in the western part of the civilized world. The goal is to gather and present evidence of God's existence, as they have been presented by the medieval Christian philosophers. They aimed to spread Christianity to the greatest number of inhabitants of the world. If they wanted to succeed in the spreading and in the defense of the Christian faith, they had to submit arguments to people believing in other Gods in such a way that they would be understandable for them. Philosophy was of a great assistance in this task.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dukazy bozi existence ve stredoveke filosofii.pdfPlný text práce266,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krumlova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krumlova_Spelda.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Krumlova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce313,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.