Název: Dějiny křesťanské liturgického obřadu (Proměny vnitřních forem z hlediska religionistického)
Další názvy: The history of the Christian Liturgy (The metamorfoses - a wiev of religous studies)
Autoři: Miková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Dolista, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8820
Klíčová slova: liturgie;liturgický obřad;křest;manželství;eucharistie;křesťanství;katolictví;liturgický rok
Klíčová slova v dalším jazyce: liturgy;liturgic ceremony;marriage;baptism;christianity;eucharist;catholicism;liturgical year
Abstrakt: Práce se zabývá liturgií, především liturgickým obřadem (křestním a obřadem pro přijetí svátosti manželství). Snaží se nalézt podstatu liturgie, popsat její vznik a vývoj a samozřejmě se zaměřit na její proměny.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this study is the metamorphos of the catholic liturgic ceremony, specially these of the baptismal ceremony and the ceremony of the sacrament of matrimony. We focused on the nature of the liturgy, on its fomation, development, sacramentality and on its actions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dejiny krestanskeho liturgickeho obradu.pdfPlný text práce332,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Mikova.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP_Mikova_Dolista.docPosudek oponenta práce67 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mikova_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce384,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.