Název: Renesanční skepticismus: Michel de Montaigne
Další názvy: The Renaissance skepticism: Michel de Montaigne
Autoři: Pokorná, Petra
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8822
Klíčová slova: skepticismus;pyrrhonismus;Michel de Montaigne;renesanční skepticismus;Eseje;Apologie Raimunda ze Sabundy;fideismus
Klíčová slova v dalším jazyce: scepticism;Pyrrhonian scepticism;Michel de Montaigne;renaissance skepticism;Essays;Apology of Raimund Sebond;fideism
Abstrakt: Práce představuje vznik a vývoj antického skepticismu se zvláštním zřetelem na pyrrhonismus, stručně popisuje dějiny skeptického uvažování ve středověku a je přiblížena recepce antického skepticismu během renesance. Další část podává v několika podkapitolách informace o životě a díle nejvýznamnějšího renesančního skeptika Michela de Montaigne. Dotýká se jeho díla Eseje, filosofického myšlení, rozebrána je Apologii Raimunda ze Sabundy i pátrání na poli fideismu. Je nastíněn vliv myšlení Montaigne na novověkou filosofii. Závěr práce poskytuje shrnutí nejzásadnějších myšlenek a zhodnocení Montaignova skepticismu pro vývoj novodobého myšlení.
Abstrakt v dalším jazyce: The present dissertation examines the philosophy of scepticism. It synthesises the key historical moments surrounding the birth and the development of the sceptical view of the world then further clarifies its role in influencing philosophical thinking throughout the various stages of human history. The historical periods discussed include: Hellenism, with a focus on the Pyrrhonian scepticism; the Middle Ages and the important period of the French Renaissance, which produced the work of perhaps the most significant and influential Renaissance sceptic ? Michel de Montaigne.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PETRA POKORNA RENESANCNI SKEPTICISMUS. M. DE MONTAIGNE bakalarska prace.pdfPlný text práce366,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorna_Spelda.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pokorna_Klimova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Pokorna_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce398,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.