Název: Nový systém hodnot a proměny myšlení - přechod od pohanství a antického dědictví ke křesťanství
Další názvy: New system of valves and changes in way of thinking - from pagandom and antic heritage to Christianity
Autoři: Pernicová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8823
Klíčová slova: Římani;Germáni;Gótové;Vandalové;Frankové;polyteismus;náboženství;proměna;křesťanství;mytologie;etická hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: Romans;Germans;Goths;Vandals;Franks;polytheism;religion;transformation;christianity;mythology;etic value
Abstrakt: Tématem této práce je popis římského a germánského polyteistického náboženství a zachycení jeho přerodu v náboženství křesťanské. Cílem je vysvětlit pohnutky, jež vedly Římany a poté i Germány k této radikální změně a najít posuny v myšlení lidí, které tato změna způsobila.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is a description of Roman and Germanic polytheistic religion and depiction of its transformation into Christian religion. The aim is to explain the reasons which led the Romans and later the Germanic peoples to this fundamental change and to find the shifts in people´s thinking which it caused.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pernicova_2013.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pernicova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Pernicova.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pernicova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce296,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.