Název: Propagace veřejných knihoven a jejich služeb
Další názvy: Propagation of public libraries and their services
Autoři: Polanka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Šlesingerová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8825
Klíčová slova: veřejná knihovna;knihovnictví;knihovna;knihovník;propagace;reklama;marketing;média;public relations
Klíčová slova v dalším jazyce: public library;librarianship;library;librarian;propagation;advertising;marketing;media;public relations
Abstrakt: Práce pojednává o možnostech propagace veřejných knihoven a služeb, které veřejnosti nabízejí. V úvodní části uvádí přehled knihovnických služeb a cílů, kterých by se měly veřejné knihovny snažit dosáhnout v rámci celé společnosti a její kultury. Poté představuje téma propagace a stručný výčet a popis jejích jednotlivých možností. Poslední třetina je pak věnována konkrétním návrhům na to, jak by mohly veřejné knihovny nástroje propagace využít ve svůj prospěch a na co by se v tomto ohledu měly zaměřit.
Abstrakt v dalším jazyce: This work discuss about possibilities of propagation of public libraries and their services, which they offers. The first part introduce an overview of library services and purposes, which should be public libraries trying to attain in the whole society and its culture. Thereafter presents a theme of propagation and brief enumeration and description of its individual alternatives. The last third is dedicated to concrete proposals, how can public libraries exploit the tools of propagation in their profit and to what should be focused.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Propagace verejnych knihoven a jejich sluzeb.pdfPlný text práce324,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Polanka_Svatkova.docPosudek vedoucího práce64,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Polanka_Slesingerova.rtfPosudek oponenta práce1,52 MBRTFZobrazit/otevřít
Polanka_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce471,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.