Název: Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Řád cisterciáků v klášteře Zlatá Koruna
Další názvy: Phenomenology of religion - sacred places of religious history: Cistercian Order in the Zlatá Koruna Monastery
Autoři: Přibyl, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8826
Klíčová slova: vznik kláštera;činnost cisterciáckého řádu;majetkové poměry;husitské války;působení opatů;architektura;klášterní stavby;zrušení kláštera;obnova kláštera;knihovna;zlatokorunská škola;současnost
Klíčová slova v dalším jazyce: emergence of monastery;activity of cistercian order;financial status;hussite wars;effects of abbots;architecture;monastic buildings;cancellation of monastery;restoration of monastery;library;Zlatá Koruna school;present
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována klášteru Zlatá Koruna v jižnách Čechách a řádu cisterciáků, kteří v tomto klášteře působili. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitola věnovaná vzniku a vývoji kláštera a působení cisterciáckého řádu a významných opatů. V této kapitole jsou také zahrnuta historická fakta českých dějin. Další významná kapitola je věnovaná architektuře kláštera a nejvýznamnějším stavbám s jejich popisem. Pozornost je také věnovaná klášterní knihovně a knižnímu fondu a dále působení zlatokorunské školy a jejím obrazům.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is devoted to the monastery Gold Crown in jižních Čechách and of the Cistercian order, who worked in the monastery. The work is divided into several chapters, of which the most important is the chapter on the origin and development of the monastery of the Cistercian order and action and significant abbots . This chapter also included historical facts of Czech history. Another important chapter is devoted to the architecture of the monastery and most important buildings with their descriptions. Attention is also devoted to the monastic library industry and book fund and further action Zlatá Koruna school and its images.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribyl_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pribyl_Moravkova.docPosudek oponenta práce1,83 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pribyl_Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce343,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.