Title: Srovnání univerzálního a parciálního pojetí lidských práv s konkrétním zaměřením na Českou republiku a Írán
Other Titles: Comparison of partial and universal concept of human rights with a particular focus on the Czech Republic and Iran
Authors: Bardová, Kristýna
Advisor: Profant, Martin
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8828
Keywords: lidská práva;univerzalita;interkulturní dialog;důstojnost;svoboda;šarí'a;islámské právo
Keywords in different language: human rights;universality;interculture discussion;shari'ah;dignity;freedom;Islamic law
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou, do jaké míry je v současné době obhajitelná univerzalita lidských práv. Přitom vychází ze dvou konkrétních perspektiv, těmi je pohled Český a Íránský. Islámští myslitelé se vymezují vůči západní podobě lidských práv, vnímají snahy o jejich zajištění jako politický tlak Západu, zároveň hledají analogické principy, které by vycházeli z jejich kulturního prostředí. Lidská práva dokazují na obsahovém výkladu islámského práva. I když se na první pohled zdá, že jsou obě perspektivy nesmiřitelná, v některých momentech se shodují. Česká perspektiva totiž stejně jako íránská vidí zdroj lidských práv v nadosobní, božské autoritě. Avšak jejich platnost explicitně nevysvětlují na základech křesťanství, lidská práva totiž vycházejí z univerzálních hodnot, které může přijmout každý. Celá myšlenky lidských práv je založena na víře v lidskou důstojnost a v lidský život.
Abstract in different language: This thesis compares two perspectives on human rights, its focuses on the Czech Republic and Iran. In the first part it presents history of human rights compilation in West then there is an analysis of current Czech opinions. These are based on Czech philosophical tradition, which is focused on human dignity and humanity, and philosophy discourse ethics. In the third part there is an introduction of Islamic opinion on human rights. Muslims proves human rights in Islam. By their opinion there is a tradition of equality and equity in Holy Koran. On the other hands there is a big difference between Islamic and West perspectives. Formulation of human rights has changed a lot in West; Shari?s stayed unchanged from 7th century. The conclusion of the thesis accepts universality of human rights through international discussion, although there is a condition. Must be remembered sense of human rights, which consists on human dignity and respect for life
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Bardova_BPPlný text práce233,36 kBUnknownView/Open
Bardova_Profant.rtfPosudek vedoucího práce32,54 kBRTFView/Open
Bardova_Ramadan.docPosudek oponenta práce36 kBMicrosoft WordView/Open
Bardova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce450,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.