Název: Klášter premonstrátů Teplá - historie a současnost
Další názvy: Premonstratensian Monastery in Teplá - history and present
Autoři: Stehlík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8830
Klíčová slova: řeholní řády;premonstrátské kláštery;premonstráti;církevní architektura;Josef Vojtěch Sedláček;církevní stavby západních Čech
Klíčová slova v dalším jazyce: monastic orders;Premonstratensian monastery;Premonstratensians;church architecture;Josef Vojtěch Sedláček;church buildings of Western Bohemia
Abstrakt: Ústředním cílem bakalářské práce je provedení charakteristiky historického vývoje Kláštera premonstrátů v Teplé a dále vylíčení současného dění tohoto kulturního a duchovního centra v oblasti západních Čech.
Abstrakt v dalším jazyce: The central aim of this thesis is to implement the characteristics of the historical development of the Premonstratensian Monastery in warm and then portray current events of the cultural and spiritual center of Western Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Stehlik.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP p. Stehlik.rtfPosudek oponenta práce866,99 kBRTFZobrazit/otevřít
Stehlik_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce376,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.