Název: Postmodernismus a problém lidské svobody
Další názvy: Question of human liberty in term of Postmodernism
Autoři: Syrovátková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8833
Klíčová slova: postmodernismus;postmoderna;postmoderní filosofie;člověk;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: Postmodernism;liberty
Abstrakt: Práce zkoumá vybrané postmoderní koncepce z hlediska otázky svobody člověka a zda-li postmodernismus k lidské svobodě přispívá či nikoli.Vybranými koncepcemi jsou práce Wolfganga Welsche, J.-F. Lyotarda, Richarda Rortyho a Václava Bělohradského.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor project is concerned with the question of human liberty in term of Postmodernism. Does postmodern philosophy support individual liberty or not? Project deals with work of these philosophers - Wolfgang Welsch, J.-F. Lyotard, Richard Rorty and Václav Bělohradský.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace - veronikasyrovatkova.pdfPlný text práce572,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Syrovatkova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Syrovatkova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Syrovatkova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce403,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.