Title: Postmodernismus a problém lidské svobody
Other Titles: Question of human liberty in term of Postmodernism
Authors: Syrovátková, Veronika
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8833
Keywords: postmodernismus;postmoderna;postmoderní filosofie;člověk;svoboda
Keywords in different language: Postmodernism;liberty
Abstract: Práce zkoumá vybrané postmoderní koncepce z hlediska otázky svobody člověka a zda-li postmodernismus k lidské svobodě přispívá či nikoli.Vybranými koncepcemi jsou práce Wolfganga Welsche, J.-F. Lyotarda, Richarda Rortyho a Václava Bělohradského.
Abstract in different language: This Bachelor project is concerned with the question of human liberty in term of Postmodernism. Does postmodern philosophy support individual liberty or not? Project deals with work of these philosophers - Wolfgang Welsch, J.-F. Lyotard, Richard Rorty and Václav Bělohradský.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - veronikasyrovatkova.pdfPlný text práce572,95 kBAdobe PDFView/Open
Syrovatkova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Syrovatkova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Syrovatkova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce403,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.