Název: Muži a ženy: otázky komunikace a dorozumění mezi muži a ženami ve světle filozofie dialogu.
Další názvy: Men and women: matter of communication and understanding between men and women in the light of the philosophy of dialogue.
Autoři: Škardová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8834
Klíčová slova: komunikace;rozhovor;dialog;mužsko-ženská komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;conversation;dialogue;men-women communication
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkami komunikace mužů a žen. Nejprve charakterizujeme komunikaci obecně a rozebíráme, z jakých částí se mezilidská komunikace skládá (verbální, neverbální složka), a poté představujeme a popisujeme jednotlivé typy rozhovorů a dialogů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor project is concerned with the question of communication between men and women. we discuss communication in general and analyze the parts of which the interpersonal communication consists (verbal and non-verbal). We present and describe individual types of conversation and dialogue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA- IS.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_SkardovaI_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_SkardovaI_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce5,03 kBRTFZobrazit/otevřít
Skardova_Iva.pdfPrůběh obhajoby práce357,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.