Název: Radikální husité a jejich význam v husitském hnutí
Další názvy: Radical Hussites and Their Contribution to Hussite Movement
Autoři: Švehlová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8838
Klíčová slova: husitství;radikální husité;orebité;táborité;spanilé jízdy;chiliasmus;bitva u Lipan
Klíčová slova v dalším jazyce: hussitism;radical hussites;orebit brotherhood;taborit brotherhood;graceful rides;chiliasm;battle of Lipany
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá radikálním husitstvím v Čechách především s ohledem na postavení, význam a vnitřní strukturu radikálních složek husitského hnutí. Husitství je důležitým mezníkem jak českých, tak i evropských dějin, během něhož se odehrálo mnoho změn na politické, ekonomické, sociální a zejména náboženské úrovni. V závěrečné práci je pozornost blíže zaměřena na sociální, politické a náboženské předpoklady vzniku radikálního husitství, stručné představení celkového husitského hnutí, jeho příčin a vzniku. Dále jsou zde rozebírány dvě jednotlivé radikální frakce (táborité a orebité), poté jejich vztah a poměr k ostatním kališnickým skupinám a k římské církvi. Závěr je věnován rozhodující bitvě u Lipan a následnému pádu radikálního proudu husitství.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis is concerned with the radical Hussite fractions in Bohemia with emphasis on their characteristics, historical importance and inner structure of the radical troops. The Hussite movement was a political, economical, social and especially religious milestone in the Czech and European history. This thesis depicts the social, political and religious conditions for the uprise of the radical Hussite fractions and presents the movement as a whole and the reasons for its expansion, too. Furthermore, two radical fractions (Taborit and Orebit brotherhoods) have been extensively described, their relation to the other, less radical, Hussite fractions, and to the Roman Catholic Church. The end of this work was dedicated to the final battle of Lipany and the fall of the radical Hussite fractions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp radikalni husite.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svehlova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
svehlovaP_Kodet.rtfPosudek oponenta práce50,25 kBRTFZobrazit/otevřít
Svehlova_Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce529,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.