Název: Logika v dětské literatuře: Alenka v říši divů
Další názvy: Logic and children´s Literature: Alice in Wonderland
Autoři: Benešová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dostálová, Ludmila
Oponent: Pelikán, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8843
Klíčová slova: formální logika;logické postupy;argumentace;odvozovací pravidla;Alenka v říši divů
Klíčová slova v dalším jazyce: formal logic;logical procedures;argumentation;inference rules;Alice in Wonderland
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá roli logiky v díle Alenka v kraji divů. Práce vysvětluje základní principy formální logiky a zároveň předkládá jednotlivé příklady logického uvažování. Tyto příklady logického uvažování jsou formalizovány a nakonec je ověřena jejich platnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis aims to examine Alice's Adventures in Wonderland, the work of Lewis Carroll, concerning logic and argumentation. The thesis explains of basic principles of formal logic a present submitted of chosen examples regarding logical reasoning of Alice. Individual logical conclusions are transliterated into formal language. Eventually, the inference validity is confirmed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BenesovaBP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_Dostalova.rtfPosudek vedoucího práce1,83 MBRTFZobrazit/otevřít
BenesovaK_Pelikan.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Benesova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce590,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.