Název: Zkušenost a význam smrti v lidském životě
Další názvy: Experience and meaning of death in human life
Autoři: Populová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8845
Klíčová slova: smrt;umírání;emoce;determinanty;člověk
Klíčová slova v dalším jazyce: death;dying;emotions;determinants;human
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na lidským emocím spojenými se smrtí a umíráním z pohledu psycholofických, sociálně-psychologických a philosophical determinantů. První část se zabývá konkrétními emocemi, které jsou pro lepší přehled rozděleny na negaticní a pozivní. Druhá část se zaměřuje na čtyři základní činitele, které ovlivňují tyto emoce. V této práci jsme použila determinanty rozvoje, výchovné, společensko-kulturní a nábožensko filosofické.
Abstrakt v dalším jazyce: this thesis is foused on human emotions associated with death and dying in the point of view of psychological, social-psychological and philosophical determinants. The first part deals with specific emotions that are for a better overview, divided into negative and positive. the second part focuses on four fundamental agents that affect these emotions. I used the determinants of developmental, educational,socio-cultural and religio-philosophical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP1.pdfPlný text práce273,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Populova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Populova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,05 MBRTFZobrazit/otevřít
Populova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce661,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.