Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorJosephová, Julie-Pierre
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduard
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:47Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-11
dc.identifier53955
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8846
dc.description.abstractBakalářská práce je členěna na dvě části. V první z nich jsou uvedená obecná fakta vztahující se k předmětu práce a obsahuje též provedenou komparační analýzu novozákonních evangelií. Druhá část byla věnována historicitě Ježíše Krista, jeho možným mytickým vzorům a také byla zformulována aurotská hypotéza, pomocí které byly interpretovány vybrané pasáže novozákonních evangelií.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53955-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectevangeliumcs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectbiblecs
dc.subjectNový Zákoncs
dc.subjectJežíš Kristuscs
dc.subjecthistoricita Ježíše Kristacs
dc.subjectmytický Ježíš Kristuscs
dc.titleKomparační analýza novozákonních evangeliícs
dc.title.alternativeComparative analysis of The New Testament´s gospelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work should be able to propose a complete and systematical summary of the New Testament´s gospels with their discrepancies and their consequent interpretation and a view on the problem of Jesus Christ´s historicity with the enumeration of existing references and possible mythical or Old Testament´s patterns of his New Testament´s appearance.en
dc.subject.translatedgospelen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedbibleen
dc.subject.translatedNew Testamenten
dc.subject.translatedJesus Christen
dc.subject.translatedhistoricity of Jesus Christen
dc.subject.translatedmythical Jesus Christen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparacni analyza novozakonnich evangelii.pdfPlný text práce423,21 kBAdobe PDFView/Open
Josephova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
BP - oponent Neupauer - Josephova.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordView/Open
Josephova_Julie-Pierre.pdfPrůběh obhajoby práce413,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.