Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKastner, Jancs
dc.contributor.authorChlustinová, Luciecs
dc.contributor.refereeHavlík, Marekcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:45:06Z
dc.date.available2012-06-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:45:06Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier54416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8850
dc.description.abstractBakalářská práce: Filmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kinga, předkládá obecné vymezení pojmu filmové adaptace a možné metody používané pro vytváření filmových děl inspirovaných knižní předlohou. Dále obsahuje vymezení rozdílů mezi knihou a filmem spolu s odlišným přístupem k filmu čtenářem, který se na filmové dílo dívá, jako na adaptaci a divákem, jenž přichází do kina shlédnou film s neznalostí předlohy. Další částí BP je životopis Stephena Kinga a jeho dílo. Práce je konkrétně zaměřená na knihy Osvícení a Carrie, které jsou porovnávány se svými filmovými adaptacemi. Ve výsledku text pojednává o odlišnostech mezi filmy a knihami a zařazuje je vždy mezi nějakou adaptační metodu.cs
dc.format61 s. (96 176)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectStephen Kingcs
dc.subjectfilmová adaptacecs
dc.subjectOsvícenícs
dc.subjectCarriecs
dc.subjecthororcs
dc.titleFilmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kingacs
dc.title.alternativeFilm adaptations of literary masters: Selected works from the work of Stephen Kingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s work Films adaptation literary templates: choice opuses from creation of Stephen King is presenting generally definition of concept films adaptations and possible methodes useing for creating films opus inspired by the literary template. The next it is including definition diference between the book and the film together with different attitude to film by reader who is looking on film opus as on adaptation and by viewer who comes to the cinema to watch film with ignorance of template. The next part of bachelor´s work is biography of Stephen King and his opus. The work is specifically focused on books The Shining and Carrie which they are comparing with own films adaptations. The text is dealing about a differences between films and books and putting them always between some adaptation method.en
dc.subject.translatedStephen Kingen
dc.subject.translatedfilm adaptationen
dc.subject.translatedThe Shiningen
dc.subject.translatedCarrieen
dc.subject.translatedhorroren
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Filmove adaptace leterarnich predloh.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlustinova_Kastner.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chlustinova_HavlikM.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Chlustinova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce262,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.