Název: Klášter premonstrátů Teplá. Osobnosti vědy a školství
Další názvy: The monastery of Teplá - the personality of the Sciences and Education
Autoři: Nováková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Janko, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8852
Klíčová slova: historie;klášter Teplá;knihovna;kultura;Mariánskolázeňsko;premonstrátský řád;významné osobnosti;vzdělanost;západočeský region
Klíčová slova v dalším jazyce: history;monastery of Teplá;library;culture;Mariánské Lázně;premonstratensian order;great personalities;education;West Bohemia region
Abstrakt: Práce se zabývá vznikem, vzestupem a historií premonstrátského řádu na území Čech, konkrétněji pak kláštera Teplá. Vyzdvihuje zakladatele tohoto kláštera blahoslaveného Hroznatu. Poukazuje na nevšední význam osobností vědy, kultury a školství, které v kláštere působili.Zdůrazňuje na jejich odkaz.Práce se dále přiblíží jejich práci - byli zakladatelé mnoha škol a nejvýznamnějšími šiřiteli vzdělání v západočeském regionu.Práce se také věnuje knihovní sbírce.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals of birth, rise and history the Premonstratensian order in Bohemia - specifically the Monastery of Teplá. It descripes the founder beatified Hroznata.It points out for unusual importance the personatlities of science, culture and education which applied there. It gives prominence their bequest. Then the thsesis sketchs their work - they were the founders many schools and they were the most important propagates educations in West Bohemia region. There are informations about the monastery library collection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Novakova Marketa 2013.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Novakova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novakova_Janko.rtfPosudek oponenta práce3,13 MBRTFZobrazit/otevřít
Novakova_Marketa0001.pdfPrůběh obhajoby práce517,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.