Název: Ekologická etika
Další názvy: Anthropocentrism in environmental ethics
Autoři: Nožková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Paitlová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8853
Klíčová slova: ekologická etika;antropocentrismus;konzumerismus;Rané Descartes;Immanuel Kant;dobrovolná skromnost
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental ethics;anthropocentrism;consumerism;René Descartes;Immanuel Kant;voluntary modesty
Abstrakt: Tato práce se zabývá novým odvětvím tradiční etiky - ekologickou etikou, a především je zaměřena na antropocentrismus, jako jednu z možných forem ekologické etiky. Tato práce není jen o panském antropocentrismu, ale také pojednává o jeho další podobě, humánním antropocentrismu. V práci se také řeší problémy konzumerismu, dobrovolné skromnosti nebo vztahu člověka a techniky, jako součást problémů, které jsou spojeny s humánním antropocentrismem.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the new part of the traditional ethics - ecological ethics, and above all it is focused on anthropocentrism as one of its forms. This work is not only about strong anthropocentrism, but it deals even with its another form, weak anthropocentrism. This work also deals with the problem of consumerism, voluntary modesty or relation between a man and technology as a part of problems related with weak anthropocentrism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce693,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nozkova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Nozkova_Paitlova.rtfPosudek oponenta práce869,75 kBRTFZobrazit/otevřít
Nozkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce531,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.