Title: Ekologická etika
Other Titles: Anthropocentrism in environmental ethics
Authors: Nožková, Markéta
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Paitlová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8853
Keywords: ekologická etika;antropocentrismus;konzumerismus;Rané Descartes;Immanuel Kant;dobrovolná skromnost
Keywords in different language: environmental ethics;anthropocentrism;consumerism;René Descartes;Immanuel Kant;voluntary modesty
Abstract: Tato práce se zabývá novým odvětvím tradiční etiky - ekologickou etikou, a především je zaměřena na antropocentrismus, jako jednu z možných forem ekologické etiky. Tato práce není jen o panském antropocentrismu, ale také pojednává o jeho další podobě, humánním antropocentrismu. V práci se také řeší problémy konzumerismu, dobrovolné skromnosti nebo vztahu člověka a techniky, jako součást problémů, které jsou spojeny s humánním antropocentrismem.
Abstract in different language: This work deals with the new part of the traditional ethics - ecological ethics, and above all it is focused on anthropocentrism as one of its forms. This work is not only about strong anthropocentrism, but it deals even with its another form, weak anthropocentrism. This work also deals with the problem of consumerism, voluntary modesty or relation between a man and technology as a part of problems related with weak anthropocentrism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce693,99 kBAdobe PDFView/Open
Nozkova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Nozkova_Paitlova.rtfPosudek oponenta práce869,75 kBRTFView/Open
Nozkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce531,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.