Název: Chrýsippova koncepce sebevraždy na pozadí stoické filozofie
Další názvy: Chrysippos's concept of suicide on the background of Stoic philosophy
Autoři: Jurčík, Adam
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8856
Klíčová slova: stoicismus;rozum;ctnost;osud;život;smrt;sebevražda
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;reason;virtue;fate;life;death;suicide
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává především o Chrysippových etických postojích k sebevraždě. Zabývá se tématy, v nichž tento filozof představil důvody, které dovolují vzít si život.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals especially with Chrysippos's ethical attitudes to suicide. It follows up topics, in which this philosopher presented reasons, that allow to us to commit suicide.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stoicismus_Chryssip_Sebevrazda.pdfPlný text práce836,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurcik_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jurcik_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Jurcik_Adam.pdfPrůběh obhajoby práce250,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.