Title: Chrýsippova koncepce sebevraždy na pozadí stoické filozofie
Other Titles: Chrysippos's concept of suicide on the background of Stoic philosophy
Authors: Jurčík, Adam
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8856
Keywords: stoicismus;rozum;ctnost;osud;život;smrt;sebevražda
Keywords in different language: stoicism;reason;virtue;fate;life;death;suicide
Abstract: Bakalářská práce pojednává především o Chrysippových etických postojích k sebevraždě. Zabývá se tématy, v nichž tento filozof představil důvody, které dovolují vzít si život.
Abstract in different language: Thesis deals especially with Chrysippos's ethical attitudes to suicide. It follows up topics, in which this philosopher presented reasons, that allow to us to commit suicide.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoicismus_Chryssip_Sebevrazda.pdfPlný text práce836,63 kBAdobe PDFView/Open
Jurcik_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jurcik_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Jurcik_Adam.pdfPrůběh obhajoby práce250,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.