Název: Protiklad levice a pravice jako určující linie v moderní politice a jak jsme mu rozuměli v posledních dvaceti letech.
Další názvy: Contrast of rights and lefts as a determinating line in modern politics and how was it understood in last twenty years.
Autoři: Steinberger, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8862
Klíčová slova: pravice;levice;srovnání;veřejné mínění;kritika
Klíčová slova v dalším jazyce: the Right;the Left;comparison;public opinion;criticism
Abstrakt: Práce pojednává o protikladu pravice a levice. O jejich vzniku, smyslu dělení, obsahu. Kriticky hodnotí toto dělení. Dále se práce zaměřuje na veřejné mínění o těchto pojmech v rámci České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the contrast " the Right" and "the Left". Their origin, meaning division, content. Critically evaluate this division. The thesis focuses on public opinion about these concepts in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Steinberger Antonin bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce410,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steinberger_Profant.rtfPosudek vedoucího práce37,35 kBRTFZobrazit/otevřít
Steinberger_Demjancuk.docxPosudek oponenta práce38,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Steinberger_Antonin.pdfPrůběh obhajoby práce455,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8862

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.