Název: Historické proměny Hinduismu
Další názvy: Historical transformation of Hinduism
Autoři: Vetchá, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8865
Klíčová slova: hinduismus;védy;Bhagavadgíta;Rámájana;Mahábhárata;upanišady;lesní učení;karmový zákon;koloběh životů
Klíčová slova v dalším jazyce: hinduism;vedic;Bhagavad Gita;Rámájána;Mahabharata;upanishads;forest leraning;karman law;circle of lifes
Abstrakt: Práce se zaměřuje na přechod z védské doby k brahmánismu, lesnímu učení až k upanišadám. V první části této práce je charakterizovaná Indie, východní náboženství, hinduismus. V další části se práce zabývá konkrétně již zmíněnou historií védského období ve všech čtyřech etapách. Druhá kapitola je věnována bráhmanismu, náboženství v Indii. Důležitou kapitolou jsou i tři klíčové indické eposy: Rámájana, Mahábhárata a Bhagavadgíta.
Abstrakt v dalším jazyce: The written bachelor thesis addresses the transition from vedic period to brahmanas, forest learning to upanishads. In the first part of this work characterizes India, eastern religions, hinduism. The next section deals specifically with the already mentioned history of the vedic period in all four stages. The second chapter is dedicated to brahmanism, the religion in India. The work included a chapter discussing the three key indian epics: Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Vetcha - Bakalarska prace.pdfPlný text práce237,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vetcha_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vetcha_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Vetcha_Veronika0001.pdfPrůběh obhajoby práce354,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8865

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.