Název: Nejdek v letech 1918 až 1938
Další názvy: Nejdek in the Years 1918-1938
Autoři: Newiaková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodetová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8872
Klíčová slova: regionální dějiny;Nejdek;západní Čechy;1918-1938;obyvatelstvo;průmysl;osobnosti;železnice
Klíčová slova v dalším jazyce: regional history;Nejdek;west Bohemia;1918-1938;population;industry;personality;railway
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje dějinám města Nejdek v letech 1918 - 1938.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work focuses on the history of Nejdek in the years 1918 - 1938.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Newiakova_Zdenka_HUM_bak_pr.pdfPlný text práce523,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Newiakova_Novotny.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Newiakova_Kodetova.pdfPosudek oponenta práce126,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Newiakova_Zdenka0001.pdfPrůběh obhajoby práce608,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.