Název: S. Kierkegaard a lidská existence
Další názvy: S. Kierkegaard and the human existence
Autoři: Knedlhansová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Kastnerová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8876
Klíčová slova: Søren Kierkegaard;lidská existence;niternost;Friedrich Nietzsche
Klíčová slova v dalším jazyce: Søren Kierkegaard;human existence;inwardness;Friedrich Nietzsche
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá základními myšlenkami Kierkegaardovy koncepce, jsou zde zohledněna témata způsobu lidské existence, smyslu života, víry v Boha a kritiky tehdejší dánské církve. Ve druhé části práce je nabídnuto srovnání vybraných myšlenek Kierkegaarda s východisky F. Nietzscheho.
Abstrakt v dalším jazyce: Kierkegaard dealed with the question of the man, his weaknesses, his everyday problems and also of his feelings. The second target of the dissertation was to compare Kierkegaard's ideas with the concept of Friedrich Nietzsche, who is considered as one of the most important figure of existentialism. The intention was to draw attention to the need for self-knowledge, which Kierkegaard regarded as the fundamental condition of human existence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_new - kopie.pdfPlný text práce994,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Stark.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Kastnerova.docxPosudek oponenta práce47,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Knedlhansova_Vera0001.pdfPrůběh obhajoby práce428,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.