Název: Ekologická etika
Další názvy: Environmental ethics - Paul Taylor´s biocentrism
Autoři: Urbanová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Lukešová, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8877
Klíčová slova: ekologická etika;příroda;dobro;vlastní hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental ethics;nature;good;intrinsic value
Abstrakt: V této bakalářské práci je představena ekologická etika, která vznikla reakcí na environmentální krizi. Jsou zde popsány čtyři hlavní postoje ekologické etiky, jejich koncepty s jejich představiteli, přičemž největší pozornost je věnována Paulu Taylorovi a jeho biocentrickému konceptu.
Abstrakt v dalším jazyce: Environmental ethics, which was established as a reaction to the fact of environmental crisis, is presented in this bachelor thesis. There are described four main overlooks of environmental ethics, their concepts and persons by which these concepts are represented. Special attention is focused to Paul Taylor and his conception of biocentrism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Urbanova_Sarka_ (1).pdfPlný text práce772,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_Kratochvil.docxPosudek vedoucího práce53,86 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Urbanova_Lukesova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Urbanova_Sarka0001.pdfPrůběh obhajoby práce439,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.