Název: Dějiny křesťanské liturgie (Formování křesťanské liturgie v prvních třech stoletích)
Další názvy: History of Christian Liturgy (Formation of Christian Liturgy in the first three centuries)
Autoři: Zajíc, David
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8879
Klíčová slova: liturgie;křesťanství;eucharistie;církev;Ježíš Kristus;apoštolové;bohoslužba
Klíčová slova v dalším jazyce: liturgy;christianity;eucharist;church;Jesus Christ;apostles;church service
Abstrakt: Práce se věnuje vysvětlení pojmu liturgie. Hlavně pak její pozici v křesťanské církvi. V širokém spektru se věnuje vybraným liturgickým svátostem a úkonům. Práce je založena na studii odborné literatury věnující se nejstarším křesťanským pramenům.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is dedicated to explanation of the concept of the liturgy, especially its position in the Christian Church. Some sacraments and liturgical acts are described in closer detail. The thesis is based on the study of literature devoted to the oldest Christian sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc_prace_Dejiny_krest.liturgie_David_Zajic_2013.pdfPlný text práce682,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajic_Neupauer.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zajic_Demjancukova.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zajic_David0001.pdfPrůběh obhajoby práce550,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.