Title: Dějiny křesťanské liturgie (Formování křesťanské liturgie v prvních třech stoletích)
Other Titles: History of Christian Liturgy (Formation of Christian Liturgy in the first three centuries)
Authors: Zajíc, David
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Demjančuková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8879
Keywords: liturgie;křesťanství;eucharistie;církev;Ježíš Kristus;apoštolové;bohoslužba
Keywords in different language: liturgy;christianity;eucharist;church;Jesus Christ;apostles;church service
Abstract: Práce se věnuje vysvětlení pojmu liturgie. Hlavně pak její pozici v křesťanské církvi. V širokém spektru se věnuje vybraným liturgickým svátostem a úkonům. Práce je založena na studii odborné literatury věnující se nejstarším křesťanským pramenům.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to explanation of the concept of the liturgy, especially its position in the Christian Church. Some sacraments and liturgical acts are described in closer detail. The thesis is based on the study of literature devoted to the oldest Christian sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace_Dejiny_krest.liturgie_David_Zajic_2013.pdfPlný text práce682,5 kBAdobe PDFView/Open
Zajic_Neupauer.docPosudek vedoucího práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Zajic_Demjancukova.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Zajic_David0001.pdfPrůběh obhajoby práce550,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.