Název: Etnografie univerzity třetího věku
Další názvy: Ethnography of University of the Third Age
Autoři: Novotná, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8889
Klíčová slova: senioři;demografické stárnutí;aktivní stárnutí;celoživotní vzdělávání;univerzita třetího věku
Klíčová slova v dalším jazyce: seniors;demographic aging;active aging;lifelong education;university of third age
Abstrakt: V této práci se zabývám tématem univerzity třetího věku (U3V). Spolu s celoživotním vzděláváním je to relevantní a aktuální téma kvůli demografickému stárnutí. Projekce populačního stárnutí předpovídají nárůst starších věkových kategorií a úbytek v mladších věkových kohortách. Také kvůli tomu se o aktivity seniorů zájímá mnoho aktérů, jako vlády, sociální vědci, média či veřejnost. Právě U3V může představovat jednu z důležitých aktivit, významných nejen pro využití volného času starších osob. Výzkumné otázky jsem zodpověděla prostřednictvím etnografického výzkumu na jedné U3V v ČR. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů a prostřednictvím pozorování výuky a přidružených aktivit. Rozhovory jsem uskutečnila s 15 seniory a seniorkami a s jednou pracovnicí U3V. Zaměřila jsem se na to, kdo jsou tito studenti, jaké mají motivace účastnit se, jak je ovlivněn jejich každodenní život tou participací (např. přínosy) a jak je vzdělávání na U3V koncipováno.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of Universities of the Third Age (U3A) and lifelong learning is relevant and current due to demographic aging. Projection of population aging predict growth in the number of seniors and the loss of people in the younger age cohorts. About this theme and about activities of seniors is interested a lot of actors - governments, social sciences, the media and the public. U3A may be one of the important activities, important not only for leisure elderly. The research questions were answered through ethnographic research on a U3A in the Czech Republic. Data were collected through in-depth interviews and observation of teaching and other activities. I conducted interviews with 15 seniors and one worker U3A. I focused on who these students are, what is their motivation to participate, how U3A affects their everyday life and how education U3A is designed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSS) / Theses (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_Novotna_Andrea_2013.pdfPlný text práce638,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novotna_diplomka_posudek oponenta.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novotna.JPGPrůběh obhajoby práce177,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.