Title: Pole dance a identita
Other Titles: Pole dance and identity
Authors: Štruncová, Tereza
Advisor: Růžička, Michal
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8894
Keywords: tanec u tyče;stigma
Keywords in different language: pole dance;stigma
Abstract: Záměrem této diplomové práce bylo popsat, jakým způsobem přistupují ženy k pole dance, které se této aktivitě věnují alespoň devět měsíců. Dále se zaměřuji na počáteční motivace, na jejich očekávání, a zda tato očekávání byla naplněna. Vzhledem k povaze vertikálně ukotvené taneční tyče a jejímu spojení se striptýzovými kluby se také zaměřuji na proces stigmatizace, která se s tancem u tyče pojí a případné strategie, jaké klientky navštěvující pole dance studia volí, aby o své zálibě informovaly okolí, a zároveň se tomuto stigmatu vyhnuly. Data jsem získala pomocí narativních rozhovorů, jako doplňkovou metodu jsem zvolila participantní pozorování.
Abstract in different language: This thesis is focused on a new dancing or sport sector called pole dance. The aim of my research is to describe how women, who dedicate to dancing by the pole at least nine months, approach pole dance. Next I concentrate on an initial motivation, their expectations, if the expectations have been fulfilled, what positive or negative aspect they have identified with this kind of physical activity. I also direct my attention at the process of stigmatization that is linked with pole dance. In this context, I am interested in how these women´s closest social surroundings perceive the fact they pursue such an activity and I focus on what are potential strategies that the clients attending pole dance studios choose to inform their environs about this hobby to at the same time avoid such a stigma.I decided to collect the data via narrative interviews with pole dancers and as a complementary method, I select qualitative participatory observation of advanced pole dance classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Struncova_Tereza.pdfPlný text práce548,47 kBAdobe PDFView/Open
Struncova-vedouci.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Struncova dipl_posudek_oponentky 2013.docxPosudek oponenta práce26,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Struncova.JPGPrůběh obhajoby práce175,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.