Title: Vegetariánství a partnerské vztahy
Other Titles: Vegetarianism and relationships
Authors: Frčková, Lucie
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8897
Keywords: individualizace;identita;životní styl;partnerství;motivace;vegetariánství
Keywords in different language: individualization;identity;lifestyle;partnership;motivation;vegetarianism
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku partnerských vztahů samotných vegetariánů a veganů. Snaží se mapovat vnímání vztahů u vegetariánů a veganů, pocity, které se u nich pojí se vztahem k člověku, jež jí maso. Zaměřila jsem se na konkrétní zkušenosti v partnerských vztazích vegetariánů a veganů. Jaké jsou jejich životy, jak se jejich volba stravování odráží v partnerských vztazích.
Abstract in different language: This work focuses on partnerships themselves vegetarians and vegans. Trying to map the perception of relationships among vegetarians and vegans, feelings that they govern the relationship to the person who eats meat. I focused on specific experiences in relationships vegetarians and vegans. What are their lives, how their choice of meals reflected in relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frckova_DP_2013.pdfPlný text práce555,26 kBAdobe PDFView/Open
Frckova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce26,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frckova_oponent.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Frckova.JPGPrůběh obhajoby práce212,13 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.