Název: Vegetariánství a partnerské vztahy
Další názvy: Vegetarianism and relationships
Autoři: Frčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8897
Klíčová slova: individualizace;identita;životní styl;partnerství;motivace;vegetariánství
Klíčová slova v dalším jazyce: individualization;identity;lifestyle;partnership;motivation;vegetarianism
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na problematiku partnerských vztahů samotných vegetariánů a veganů. Snaží se mapovat vnímání vztahů u vegetariánů a veganů, pocity, které se u nich pojí se vztahem k člověku, jež jí maso. Zaměřila jsem se na konkrétní zkušenosti v partnerských vztazích vegetariánů a veganů. Jaké jsou jejich životy, jak se jejich volba stravování odráží v partnerských vztazích.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on partnerships themselves vegetarians and vegans. Trying to map the perception of relationships among vegetarians and vegans, feelings that they govern the relationship to the person who eats meat. I focused on specific experiences in relationships vegetarians and vegans. What are their lives, how their choice of meals reflected in relationships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frckova_DP_2013.pdfPlný text práce555,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frckova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce26,29 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Frckova_oponent.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Frckova.JPGPrůběh obhajoby práce212,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.