Název: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti
Další názvy: Increase of the Joint-Stock Company Charter Capital
Autoři: Houserová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Hejda, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8898
Klíčová slova: funkce základního kapitálu;zásada zachování základního kapitálu;způsoby zvyšování základního kapitálu;ekonomické aspekty základního kapitálu
Klíčová slova v dalším jazyce: function of share capital;the principle of preserving share capital;ways to increase share capital;the economic aspects of share capital
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo podrobně se zaměřit na obchodníkem zákoníkem povolené možnosti zvyšování základního kapitálu akciové společnosti, popsání a zhodnocení platné právní úpravy tohoto institutu a upozornit na některá s tím spojená úskalí.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the thesis is to focus closely at methods of share capital increases in joint-stock companies allowed by the Commercial Code, to describe and evaluate current legislation concerning this juridical institute and to draw attention to particular difficulties concerned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce13,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houserova-1.pdfPosudek vedoucího práce773,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houserova-2.pdfPosudek oponenta práce988,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houserova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce431,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.