Title: Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti
Other Titles: Increase of the Joint-Stock Company Charter Capital
Authors: Houserová, Jana
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Hejda, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8898
Keywords: funkce základního kapitálu;zásada zachování základního kapitálu;způsoby zvyšování základního kapitálu;ekonomické aspekty základního kapitálu
Keywords in different language: function of share capital;the principle of preserving share capital;ways to increase share capital;the economic aspects of share capital
Abstract: Cílem diplomové práce bylo podrobně se zaměřit na obchodníkem zákoníkem povolené možnosti zvyšování základního kapitálu akciové společnosti, popsání a zhodnocení platné právní úpravy tohoto institutu a upozornit na některá s tím spojená úskalí.
Abstract in different language: The objective of the thesis is to focus closely at methods of share capital increases in joint-stock companies allowed by the Commercial Code, to describe and evaluate current legislation concerning this juridical institute and to draw attention to particular difficulties concerned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce13,79 MBAdobe PDFView/Open
Houserova-1.pdfPosudek vedoucího práce773,75 kBAdobe PDFView/Open
Houserova-2.pdfPosudek oponenta práce988,58 kBAdobe PDFView/Open
Houserova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce431,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.