Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorEliáš, Karelcs
dc.contributor.advisorDvořák, Tomášcs
dc.contributor.authorHalámka, Jancs
dc.contributor.refereeOutlá, Annacs
dc.date.accepted2013-05-16cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:06Z-
dc.date.available2011-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:06Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier48070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8902-
dc.description.abstractPráce se zabývá specifickou zásadou obchodního práva - profesionalitou v obchodních vztazích. Ta formuluje požadavky na podnikatele vystupovat v právních vztazích s určitou pečlivostí, odpovědností a odborností. Práce se věnuje výkladu pojmů péče řádného hospodáře, odborná péče, poctivost a dobré mravy v obchodě, které pokládá za složky profesionality podnikatele. Uvádí souvislosti mezi úpravou pečlivosti v ABGB a NOZ.cs
dc.format75 s. (119 231 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectprávní zásadycs
dc.subjectprofesionalitacs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectodborná péčecs
dc.subjectpoctivý obchodní stykcs
dc.subjectdobré mravycs
dc.titleZásada profesionality v obchodních vztazích a její konkrétní projevy a právní důsledkycs
dc.title.alternativeThe principle of professionalism in business relationships and its concrete manifestations and legal implicationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the specific principle of commercial law - professionalism in business relationships. It formulates requirements on businesses to act in legal relations with some care, responsibility and expertise. The work deals with the interpretation of the concepts of duty of care, care of experts, honesty and good manners in business, which he considers components of professionalism entrepreneurs. Indicates the relation between treatment diligence in ABGB and NOZ.en
dc.subject.translatedlegal principlesen
dc.subject.translatedprofessionalismen
dc.subject.translatedbusinessmanen
dc.subject.translatedduty of careen
dc.subject.translatedcare of experts fair trade relationsen
dc.subject.translatedgood mannersen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Zasada profesionality v obchodnich vztazich a jeji konkretni projevy a pravni dusledky, Jan Halamka, 2013.pdfPlný text práce664,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka-1.pdfPosudek vedoucího práce879,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka-2.pdfPosudek oponenta práce952,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce255,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.