Title: Problém zastoupení a jeho náklady
Other Titles: The agency problem and its costs
Authors: Vinopal, František
Advisor: Hanák, Ondřej
Dvořák, Tomáš
Referee: Sigmundová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8905
Keywords: korporace;problém zastoupení;teorie zastoupení;transakční náklady.
Keywords in different language: agency theory;corporation;transaction costs;principal-agent problem.
Abstract: Diplomová práce se věnuje problému zastoupení a jeho nákladům. V úvodu vymezuje právní a ekonomickou podstatu korporace a teoretické aspekty problematiky principal-agent, včetně její kritiky. Dále uvádí obecný nástin správy společnosti, aby v poslední části představila mechanismy řešení problému zastoupení a uvedení výbraných schémata české právní úpravy.
Abstract in different language: This paper deals with the agency problem and its costs. In fist part, it defines the legal and economic nature of the corporation and theoretical aspects of principal-agent issue, including its criticism. Further part brings the basic outline of corporate governance. In final part, it presents the legal mechanisms for mitigating with the agency problem and provides selected schemes of the Czech corporate law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem zastoupeni a jeho naklady.pdfPlný text práce428,61 kBAdobe PDFView/Open
Vinopal-1.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Vinopal-2.pdfPosudek oponenta práce904,81 kBAdobe PDFView/Open
Vinopal Frantisek.pdfPrůběh obhajoby práce330,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.