Název: Problém zastoupení a jeho náklady
Další názvy: THE AGENCY PROBLEM AND ITS COSTS
Autoři: Vinopal, František
Vedoucí práce/školitel: Hanák, Ondřej
Dvořák, Tomáš
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8905
Klíčová slova: korporace;problém zastoupení;teorie zastoupení;transakční náklady.
Klíčová slova v dalším jazyce: agency theory;corporation;transaction costs;principal-agent problem.
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problému zastoupení a jeho nákladům. V úvodu vymezuje právní a ekonomickou podstatu korporace a teoretické aspekty problematiky principal-agent, včetně její kritiky. Dále uvádí obecný nástin správy společnosti, aby v poslední části představila mechanismy řešení problému zastoupení a uvedení výbraných schémata české právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the agency problem and its costs. In fist part, it defines the legal and economic nature of the corporation and theoretical aspects of principal-agent issue, including its criticism. Further part brings the basic outline of corporate governance. In final part, it presents the legal mechanisms for mitigating with the agency problem and provides selected schemes of the Czech corporate law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problem zastoupeni a jeho naklady.pdfPlný text práce428,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinopal-1.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinopal-2.pdfPosudek oponenta práce904,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinopal Frantisek.pdfPrůběh obhajoby práce330,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.