Název: Práce přesčas a pracovní pohotovost z hlediska odměňování a jejich limitů
Další názvy: Overtime and work readiness in terms of remuneration and their limits
Autoři: Vaďurová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Lindová, Jana
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8908
Klíčová slova: práce přesčas;pracovní pohotovost;stanovená týdenní pracovní doba;mzda;plat;náhradní volno;odměna za pracovní pohotovost;nařízená práce přesčas;dohodnutá práce přesčas
Klíčová slova v dalším jazyce: overtime;work readiness;maximum weekly working hours;wage;salary;compensatory time;remuneration for work readiness;mandated overtime;agreed overtime
Abstrakt: Diplomová práce se komplexně zabývá problematikou práce přesčas a pracovní pohotovosti včetně jejich limitů a odměňování. Úvodní kapitola se věnuje genezi právní úpravy práce přesčas a pracovní pohotovosti, následující kapitoly jsou již zaměřeny na vymezení pojmu práce přesčas, nařízená a dohodnutá práce přesčas a pracovní pohotovost. Následně se práce zabývá odměňováním a limity těchto institutů. V závěru autor zmiňuje i resortní specifika práce přesčas a pracovní pohotovosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the complex issue of overtime and work readiness, including their limits and remuneration. The first chapter is devoted to the genesis of the legislation, overtime and work readiness, the following chapters are already focused on the definition of overtime work, mandated and agreed overtime and work readiness. Subsequently, the work deals with the remuneration and limits of these institutes. In conclusion the author mentions the departmental specifics of overtime and work readiness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prace_prescas_a_pracovni_pohotovost_z_hlediska_odmenovani_a_jejich_limitu.pdfPlný text práce541,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vadurova-1.pdfPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vadurova-2.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vadurova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce341,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.