Title: Práce přesčas a pracovní pohotovost z hlediska odměňování a jejich limitů
Other Titles: Overtime and work readiness in terms of remuneration and their limits
Authors: Vaďurová, Petra
Advisor: Lindová, Jana
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8908
Keywords: práce přesčas;pracovní pohotovost;stanovená týdenní pracovní doba;mzda;plat;náhradní volno;odměna za pracovní pohotovost;nařízená práce přesčas;dohodnutá práce přesčas
Keywords in different language: overtime;work readiness;maximum weekly working hours;wage;salary;compensatory time;remuneration for work readiness;mandated overtime;agreed overtime
Abstract: Diplomová práce se komplexně zabývá problematikou práce přesčas a pracovní pohotovosti včetně jejich limitů a odměňování. Úvodní kapitola se věnuje genezi právní úpravy práce přesčas a pracovní pohotovosti, následující kapitoly jsou již zaměřeny na vymezení pojmu práce přesčas, nařízená a dohodnutá práce přesčas a pracovní pohotovost. Následně se práce zabývá odměňováním a limity těchto institutů. V závěru autor zmiňuje i resortní specifika práce přesčas a pracovní pohotovosti.
Abstract in different language: This thesis deals with the complex issue of overtime and work readiness, including their limits and remuneration. The first chapter is devoted to the genesis of the legislation, overtime and work readiness, the following chapters are already focused on the definition of overtime work, mandated and agreed overtime and work readiness. Subsequently, the work deals with the remuneration and limits of these institutes. In conclusion the author mentions the departmental specifics of overtime and work readiness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace_prescas_a_pracovni_pohotovost_z_hlediska_odmenovani_a_jejich_limitu.pdfPlný text práce541,46 kBAdobe PDFView/Open
Vadurova-1.pdfPosudek vedoucího práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Vadurova-2.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vadurova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce341,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.